De organisatie voor en door jongeren 

Betrek, inspireer en verbind. Een sterke maatschappij voor jongeren, door jongeren

Young Society zet zich in om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten door jongeren te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven. Wij zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk meedoen de jongeren op gebied van persoonlijke ontwikkeling stimuleert en hun positie in de samenleving versterkt. Young Society laat jongeren ervaren wat het betekent voor anderen, en ook voor de jongeren zelf, om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Wij verzorgen workshops over burgerschap, staan stil bij de talentontwikkeling van de jongeren en zetten samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en mediapartners, maatschappelijke activiteiten op om dat doel te bereiken.

Wij zijn gevestigd in Amsterdam:

Adres:
Immanuel Kanthof 5
1064 VR, Amsterdam