Voor wie? Jongeren tussen 16 en 25 jaar oud kunnen deelnemen aan onze projecten. Wij stemmen het programma af op het opleidingsniveau van de deelnemers en waar gewenst passen we de inhoud aan op het thema van de opleiding. Daarnaast sluit alles aan bij de kwalificatie-eisen van loopbaan en burgerschap. Onze projecten spelen altijd in op de actualiteit en sluiten aan op de belevingswereld van de deelnemers. Al onze trainers, coaches en ervaringsdeskundigen zijn in het bezit van een geldige VOG.

De trainingen en workshops die wij verzorgen zijn ingedeeld binnen de dimensies van het burgerschapsonderwijs en worden stuk voor stuk kort toegelicht.