Young Society is een stichting die leuke uitdagende trainingen, voorlichtingen en workshops op en rondom mbo scholen organiseert. Wij helpen jongeren met het ontwikkelen van hun kwaliteiten en talenten. Wij inspireren hen tot het inzetten voor en het bijdragen aan de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk meedoen de jongeren op gebied van persoonlijke ontwikkeling stimuleert en hun positie in de samenleving versterkt. Young Society laat jongeren ervaren wat het betekent voor anderen, en ook voor de jongeren zelf, om een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Al onze projecten, workshops en voorlichtingen vallen onder burgerschap en sluiten aan op de kwalificatie-eisen van de vier burgerschapsdimensies: de politiek-juridische de economische, de maatschappelijke en de vitale dimensie. Wij stemmen het programma af op het opleidingsniveau van de deelnemers en waar gewenst passen we de inhoud aan op het thema van de opleiding. Onze projecten spelen altijd in op actualiteiten en sluiten aan op de belevingswereld van de deelnemers. Om dit te bewerkstelligen maken wij gebruik van het peer-to-peer principe; voor jongeren, door jongeren. Daarbij zijn al onze trainers, coaches en ervaringsdeskundigen in het bezit van een geldig VOG.