politiek juridisch

De politiek-juridische dimensie betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Hierbij gaat het om de participatie in formele zin (stemmen bij officiële verkiezingen) en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt). Maar ook om actuele, meer op issues gerichte vormen van politieke participatie, zoals duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing.

Hiervoor is nodig dat een deelnemer inzicht heeft in de onderwerpen die voor hem van belang zijn en waarover politieke besluiten worden genomen, in de verschillende meningen en opvattingen die erover bestaan en in de verschillende belangen die daarbij een rol spelen. De deelnemer (h)erkent de basiswaarden van onze samenleving zoals mensenrechten, leert omgaan met waardendilemma’s (zoals seksuele diversiteit) en hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de politiek-juridische dimensie aan bod komen: de kenmerken en het functioneren van een parlementaire democratie, de rechtsstaat en het rechtssysteem, de rol van de overheid, de belangrijkste politieke stromingen en hun maatschappelijke agenda’s, de rol en de invloed op de politieke besluitvorming van belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties, de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse overheidsbeleid en daarmee op de Nederlandse samenleving, en de rol en de invloed van de (massa)media.
(Bron: Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB)

Het project Cool Politics omvat de hele politiek-juridische dimensie. Dit project bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin de deelnemers aan de slag gaan met het opzetten van hun eigen politieke klimaat.

Mbo burgerschap Politiek Juridische Dimensie

Cool Politics

De focus van het project ligt op het ontwikkelen van een eigen mening en het leren deze op een gepaste manier te kunnen uiten. Daarnaast geven wij veel aandacht aan het creëren van een basiskennis over politiek.

Dit project bieden wij op drie manieren aan, namelijk: 2, 4 of 6 lessen van 90 minuten. Gedurende alle projecten wordt er een ‘mock council’ opgezet; een fictieve tweede kamer. Studenten worden ingedeeld bij verschillende politieke partijen en zullen in de afrondende les in debat gaan over een selectie zelf gekozen onderwerpen. Debatvaardigheden liggen ten grondslag aan dit project.

Naast het debatteren leren de studenten hoe ons politiek systeem functioneert en worden er populaire politieke problematieken besproken zoals subsidies, vluchtelingen, de EU, landelijk en regionaal beleid, etc.

Na afloop van dit project weten de jongeren hoe ons politiek systeem werkt, hoe ze moeten debatteren en hoe zij hun eigen politieke voorkeur kunnen vormen.

 

 

Interesse in ons aanbod?
Laat het ons weten via het offerte formulier

Volg ons

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 28 07 78 04

Bezoekadres

Immanuel Kanthof 5 
1064 VR Amsterdam