De dimensie vitaal burgerschap betreft de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en als werknemer.
Het gaat dus om het kunnen zorgen voor eigen vitaliteit en fitheid, waarbij ook een belangrijke afstemming bedoeld wordt tussen werken, zorgen, leren en ontspannen.

Binnen de dimensie vitaal hebben wij workshops die zich richten op de gezonde leefstijl van de jongeren, die hen handvatten biedt om op een eenvoudige manier (zowel financieel als inspannend) goed zorg te kunnen dragen voor hun eigen vitaliteit.

Projecten
Happy?!
Wasted
Fit for Less
Cannabusiness