sociaal-maatschappelijk dimensie

De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.

Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.

Bron: Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

De programma’s van Young Society binnen dit domein richten zich in deze dimensie op de volgende onderwerpen: het doen van vrijwilligerswerk, kennis over maatschappelijke participatie, wij en zij denken, inlevingsvermogen, etc.

 

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Safe & Sound

safe & sound

Hoeveel wordt er nou daadwerkelijk aan onze veiligheid gedaan en hoeveel criminaliteit is er binnen Nederland? Deelnemers krijgen inzicht in het thema veiligheid.

De verschillende hulpdiensten die Nederland te bieden heeft komen aan bod. Verder wordt er aandacht besteed aan cybercriminaliteit en hoe je jezelf hiertegen kan beschermen.

 

 

 

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Flikker Op

Flikker op!

Nederland is één van de tolerantste landen op de wereld wat betreft homoseksualiteit. Toch voelen veel LHBT-jongeren (Lesbi, homo, biseksueel, transgender) in Nederland zich nog niet veilig: ze worden vaak nageroepen en nagekeken, er zijn veel geweldsdelicten en zelfs wordt hun geaardheid soms door familie afgekeurd. 

Studenten gaan in deze workshops in discussie over homo-, bi- en transseksualiteit. Ze gaan aan de slag met opdrachten die de bewustwording en empathie over het onderwerp vergroten.

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Wij Zij

Wij & zij

Deze voorlichting stelt het onderwerp discriminatie op een toegankelijke manier aan de orde in de klas. Het wil studenten bewust maken van hun vooroordelen en stereotypen en ze laten nadenken over de impact die discriminatie op iemand kan hebben. Op deze manier zal er geprobeerd worden de deelnemers na te laten denken over hun gedrag en wat hier mogelijke veranderingen in kunnen zijn. Ruim een derde van de jongeren in Nederland heeft wel eens te maken gehad met discriminatie. Deze voorlichting geeft de handvatten die nodig zijn deze lastige onderwerpen te bespreken.

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Media Mind Fuck

media mind f#ck

Een illusionist leidt je aandacht af van de werkelijke handelingen om jou te laten geloven wat eigenlijk niet mogelijk is. In de media wordt af en toe ook gespeeld met het nieuws. Verhalen en beelden worden zo aangepast dat de intentie van het nieuwsstuk verandert. Hoe kijk je kritisch naar verschillende nieuwsstukken? Wat is de manier van denken van studenten? Is het mogelijk om ervoor te zorgen dat ze een open mind krijgen over verschillende standpunten in de wereld? Wat doet social media met je? Allemaal onderwerpen die uitgebreid behandeld worden in deze workshop.

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Extreme

extreme

Deelnemers ondergaan een totale attitudeverandering omtrent radicalisering. Zij krijgen inzicht in wat dit nou precies is, welke vormen er zijn en hoe dit mogelijk kan ontstaan.

 

Door middel van verschillende voorbeelden en het in kaart brengen van de denkwijze die hiermee gepaard gaan, krijgen de studenten inzicht in welke valkuilen er bestaan.

 

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Say What?

say what!

Deze workshop stimuleert deelnemers om kritisch na te denken over hun eigen standpunten en het respecteren van andermans mening. De jongeren leren het verschil tussen feiten en meningen. Daarnaast leren zij hun mening te beargumenteren doordat zij uitgedaagd worden om kritisch na te denken over hun standpunt. Op interactieve wijze kiezen de jongeren voor een standpunt, waarna zij deze zullen onderbouwen met feiten en meningen. Op deze manier leren zij kritisch na te denken over hun genomen beslissingen.

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Goed Bezig

goed bezig!

De focus van Goed Bezig ligt voornamelijk op het ervaren hoe het is om vanuit eigen interesses en talenten  vrijwilligerswerk te doen.

Samen met onze trainers gaan de studenten enkele weken aan de slag om op deze manier waardevolle maatschappelijke impact te creëren. De eerste bijeenkomst starten de studenten blanco en in de laatste bijeenkomsten gaan zij hun eigen ontwikkelde vrijwilligersactiviteit organiseren

 

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Gouden Eeuw

golden history?

In de tweedaagse workshop ‘Golden History?’ worden de jongeren meegenomen in een reis terug in de tijd. Terug naar de Gouden Eeuw.  Dit programma bestaat uit twee delen. Waaronder een excursie naar het Rijksmuseum. De naam van de workshop zegt al een hoop. Het betreft de Gouden Eeuw en het vraagteken staat voor het feit dat deze gouden eeuw niet zo rooskleurig was als de naam doet vermoden. Zeker met Nederland ging het goed, maar als we nu terugkijken, heiligt het doel dan de middelen?

Interesse in ons aanbod?
Laat het ons weten via het offerte formulier

Volg ons

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 28 07 78 04

Bezoekadres

Immanuel Kanthof 5 
1064 VR Amsterdam