sociaal-maatschappelijk dimensie

De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.

Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.

Bron: Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

De programma’s van Young Society binnen dit domein richten zich in deze dimensie op de volgende onderwerpen: het doen van vrijwilligerswerk, kennis over maatschappelijke participatie, wij en zij denken, inlevingsvermogen, etc.

 

MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Safe & Sound

safe & sound

Hoeveel wordt er nou daadwerkelijk aan onze veiligheid gedaan en hoeveel criminaliteit is er binnen Nederland? Deelnemers krijgen inzicht in het thema veiligheid

 • 90 minuten
 • vanaf 125,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Flikker Op

Flikker op!

Deelnemers gaan in discussie over homo- biseksualiteit en transseksualiteit.  Ze gaan aan de slag met opdrachten, die de bewustwordingen en empathie over het onderwerp vergroten.

 • 90 minuten
 • vanaf 125,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Wij Zij

Wij & zij

Een workshop over stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Wij laten jongeren nadenken over hun eigen vooroordelen en de impact van discriminatie

 • 90 minuten
 • vanaf 125,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Media Mind Fuck

media mind f#ck

Deelnemers krijgen inzicht in wat social media met je doet en hoe je door de publieke media kan worden gemanipuleerd.

 • 90 minuten
 • vanaf 125,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Say What?

say what!

Deze workshop stimuleert deelnemers om kritisch na te denken over hun eigen standpunten en het respecteren van andermans mening.

 • 90 minuten
 • vanaf 125,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Extreme

extreme

ook als project

project

project

Deelnemers ondergaan een totale attitudeverandering omtrent radicalisering. Zij krijgen inzicht in wat dit nou precies is, welke vormen er zijn en hoe dit mogelijk kan ontstaan.

 • 2 x 90 minuten
 • vanaf 250,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Goed Bezig

goed bezig!

De focus van Goed Bezig ligt voornamelijk op het ervaren hoe het is om vanuit eigen interesses en talenten  vrijwilligerswerk te doen

 

 • 6 x 90 minuten
 • 800,- per groep
MBO Burgerschap Dimensie Sociaal-maatschappelijk Gouden Eeuw

golden history?

In de tweedaagse workshop ‘Golden History?’ worden de jongeren meegenomen in een reis terug in de tijd. Terug naar de Gouden Eeuw.  Dit programma bestaat uit twee delen. Waaronder een excursie naar het Rijksmuseum

 

 • Deel 1: 90 minuten Deel 2: 4 uur
 • 800,- per groep

Interesse in ons aanbod?
Laat het ons weten via het offerte formulier

Volg ons

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 28 0t 78 04

Bezoekadres

Immanuel Kanthof 5 
1064 VR Amsterdam