Maatschappelijke diensttijd

Young Society

maatschappelijke diensttijd

WAT IS DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD?

De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een gesubsidieerd initiatief vanuit het rijk (VWS & OCW) met als doel jongeren een persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheid te bieden waarbij de maatschappij centraal staat. Jongeren ontwikkelen eigen talenten of ontdekken nieuwe interesses terwijl zij bezig zijn met maatschappelijke thema’s, zij een sociaal ondernemer ondersteunen of hun eigen initiatief opzetten.

MDT binnen het mbo
Initieel was de MDT niet specifiek gericht op onderwijs. Maar sinds 2018 is Young Society aanjager geweest om de MDT ook te implementeren binnen het burgerschap van het mbo onderwijs. Inmiddels hebben wij twee succesvolle programma’s lopen bij verschillende mbo-scholen door heel Nederland. Met deze twee initiatieven, G.R.O.W. en Fix the Future, verwachten we dat de komende jaren nog meer scholen zich aansluiten

GROW maatschappelijke diensttijd mbo burgerschap
Maatschappelijke Diensttijd

ONZE MDT PROGRAMMA'S BINNEN HET MBO

G.R.O.W. Get Ready Own the World
GROW biedt een aanvulling op het burgerschapsonderwijs en sluit daarbij naadloos aan op de vier burgerschapsdimensies binnen het mbo. Een GROW-traject is samengesteld uit workshops, reguliere lessen, excursies, gastlessen en projectweken. De invulling van het traject wordt met zorg vormgegeven door onze projectcoördinator in afstemming met een docent of school. Onze peer-educators behandelen op een laagdrempelige manier diverse thema’s zoals seksualiteit, mentale gezondheid, politiek en nog veel meer. Daarnaast streven wij ernaar om met GROW  studenten een breed scala aan leerervaringen aan te bieden. Hierdoor verbreden zij hun horizon en ontwikkelen zij hun vaardigheden.

G.R.O.W. ook bij jou op school? Neem contact met ons op!

Fix the Future
Met Fix the Future leren studenten 21e-eeuwse vaardigheden en passen ze deze toe in de praktijk. Zij gaan aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers. Na deelname aan deze MDT hebben de deelnemers een breder studieloopbaanperspectief en een ondernemende houding ontwikkeld. Hun netwerk is uitgebreid en zij hebben nieuwe talenten en interesses ontdekt. Daarbij hebben ze een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd, wat hun eigenwaarde versterkt.

Fix the Future ook bij jou op school? Neem contact met ons op!

Maatschappelijke Diensttijd

Partners

G.R.O.W. en Fix the Future wordt mogelijk gemaakt door de maatschappelijke diensttijd. De afgelopen jaren zijn we actief op steeds meer mbo scholen en werken we samen met diverse partners om beide programma’s tot een succes te maken:

docenten en studenten over onze Mdt projecten

"In eerste instantie was ik best zenuwachtig toen ik vrijwilligerswerk met dementerende ouderen ging doen, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten en maakte me druk over wat ik met die mensen moest bespreken. Nu ik inmiddels 20 weken vrijwilligerswerk doe, vind ik het echt hartstikke leuk. De mensen herkennen me echt en zijn altijd blij om me te zien"
"G.R.O.W. is een leuke manier om de studenten iets anders bij te brengen, om ze even de schoolbanken uit te laten gaan. Ze komen in aanraking met een doelgroep die ze normaal gesproken niet zo snel zouden tegenkomen"
"Toen we begonnen aan deze opdracht waren we niet echt een klas en hadden we er geen zin in. De les heeft ons wel gered, als klas. Door de uitvoering van het vrijwilligerswerk zijn we meer één groep geworden en daar heeft G.R.O.W. en de trainers bij geholpen"
Op een leuke manier weet Young Society studenten te interesseren voor iets waar ze niet zo snel aandacht voor hebben; vrijwilligerswerk. Met leuke begeleiding van de trainers vormt het een waardevolle ervaring voor de studenten.

Meer informatie?
Neem contact met ons op voor verdere vragen of een afspraak

Bezoekadres

Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 48 93 83 79