Maatschappelijke diensttijd

Young Society

maatschappelijke diensttijd

Wat is de maatschappelijke diensttijd? 
De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een gesubsidieerd initiatief vanuit het rijk (VWS & OCW) met als doel jongeren een persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheid te bieden waarbij de maatschappij centraal staat. Jongeren ontwikkelen eigen talenten of ontdekken nieuwe interesses terwijl zij bezig zijn met maatschappelijke thema’s, zij een sociaal ondernemer ondersteunen of hun eigen initiatief opzetten.

MDT binnen het mbo onderwijs
Initieel was de MDT niet specifiek gericht op onderwijs. Maar sinds 2018 is Young Society aanjager geweest om de MDT ook te implementeren binnen het burgerschap van het mbo onderwijs. Inmiddels hebben wij twee succesvolle programma’s lopen bij 6 ROC’s. Met deze twee initiatieven, G.R.O.W. en Fix the Future, verwachten we dat de komende jaren nog meer scholen zich aansluiten

Maatschappelijke diensttijd mbo burgerschap

MDT PROGRAMMA'S BINNEN HET MBO ONDERWIJS

Fix the Future

Bij Fix the Future leren studenten 21e-eeuwse vaardigheden en passen ze deze toe in de praktijk. Zij gaan aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers. Na deelname aan deze MDT hebben de deelnemers een breder studieloopbaanperspectief en een ondernemende houding ontwikkeld. Hun netwerk is uitgebreid en zij hebben nieuwe talenten en interesses ontdekt. Daarbij hebben ze een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd, wat hun eigenwaarde versterkt.

Fix the Future ook bij jou op school? Neem contact met ons op!

G.R.O.W. Get Ready Own the World

Ben jij klaar om je talenten te ontdekken en de beste versie te worden van jezelf?  Als mbo-student kan je met G.R.O.W op school aan de slag met je persoonlijke groei en maak je maatschappelijke impact. De student stelt een eigen programma samen door te kiezen uit een menukaart met workshops en trainingen. Vervolgens gaan ze de opgedane kennis toepassen in de maatschappij. Tijdens het hele traject krijgen de studenten begeleiding van onze peer-educators.

G.R.O.W. ook bij jou op school? Neem contact met ons op!

docenten en studenten over onze Mdt projecten

"In eerste instantie was ik best zenuwachtig toen ik vrijwilligerswerk met dementerende ouderen ging doen, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten en maakte me druk over wat ik met die mensen moest bespreken. Nu ik inmiddels 20 weken vrijwilligerswerk doe, vind ik het echt hartstikke leuk. De mensen herkennen me echt en zijn altijd blij om me te zien"
"G.R.O.W. is een leuke manier om de studenten iets anders bij te brengen, om ze even de schoolbanken uit te laten gaan. Ze komen in aanraking met een doelgroep die ze normaal gesproken niet zo snel zouden tegenkomen"
"Toen we begonnen aan deze opdracht waren we niet echt een klas en hadden we er geen zin in. De les heeft ons wel gered, als klas. Door de uitvoering van het vrijwilligerswerk zijn we meer één groep geworden en daar heeft G.R.O.W. en de trainers bij geholpen"
Op een leuke manier weet Young Society studenten te interesseren voor iets waar ze niet zo snel aandacht voor hebben; vrijwilligerswerk. Met leuke begeleiding van de trainers vormt het een waardevolle ervaring voor de studenten.

Partners en sponsors

The Karma Factory is een proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd en wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:
Maatschappelijke Diensttijd, ZonMw en het Nova College in Haarlem

Meer informatie?
Neem contact met ons op voor verdere vragen of een afspraak

Bezoekadres

Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 28 07 78 04