• Week van het Jonge Kind
  • Museumweek
  • 11 APR – Girlsday
  • 12 APR – Internationale Dag van de Ruimtevaart
  • 12 APR – Koningsspelen

Next week:
Collecte Notionaal Fonds Kinderhulp