De Economische dimensie richt zich op twee deelgebieden, namelijk: de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het arbeidsgemeenschap en de bereidheid om op adequate wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.

Workshops binnen deze dimensie richten zich bijvoorbeeld op omgaan met geld, de herkomst van goederen, keurmerken, ontwikkelen van een professioneel netwerk, etc.

Projecten:
Critical Minds
Money Stories
Netwerken als een baas
Kritisch consumeren (project)