Deze dimensie legt de focus op de bereidheid en daarbij het vermogen om deel uit te maken van de maatschappij. Het betreft hier adequaat kunnen participeren in de maatschappij, wat wil zeggen; eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en op school. Hierbij speelt ook de acceptatie van verschillende culturele verscheidenheid een rol.

Workshops richten zich in deze dimensie op onderwerpen als: het doen van vrijwilligerswerk, kennis over maatschappelijke participatie, wij en zij denken, inlevingsvermogen, etc.

Projecten:
Xtreme
Wij en Zij
Flikker op!
Say What?!
Media Mindf#ck!
Goed bezigĀ (project)
Safe and Sound!
Golden History?