MBO BURGERSCHAPSONDERWIJS

mbo burgerschap

voor en door jongeren

Om aan de slag te kunnen met burgerschap op het mbo is het belangrijk om te weten wat het precies is. Burgerschap gaat over de sociale relaties tussen
burgers onderling en over de relatie tussen burgers
en autoriteiten, zoals de overheid.
Burgerschap in een democratie betekent dat alle burgers (gedeelde) verantwoordelijkheid dragen voor het vormgeven van de samenleving en de politiek. Daarnaast gaat het ook over hoe we thuis, op school, op het werk en elders beslissingen nemen, discussies voeren en de samenleving proberen te verbeteren. Je moet daarom als burger zowel kunnen functioneren in de maatschappij zoals deze is, maar je bent tegelijk ook medevormgever hiervan.

Burgerschapsdimensies
Het burgerschapsonderwijs bestaat uit vier dimensies:

  1. Politiek-juridische dimensie
  2. Economische dimensie
  3. Sociaal-maatschappelijke dimensie
  4. Dimensie vitaal burgerschap
 

Wat is burgerschapsonderwijs?

Wat is burgerschap - Young Society
Wat wordt er van docenten verwacht

De school is bij uitstek een gemeenschap die kan dienen als een oefenplaats. Studenten kunnen er bijvoorbeeld oefenen in het omgaan met pluriformiteit en democratie.Voor scholen en studenten is consistentie van overheidshandelen rond de burgerschapsopdracht in het onderwijs gewenst. Dan denken we aan een logische en consistente opbouw, waardoor de doelen en de thema’s van burgerschapsonderwijs in het mbo aansluiten bij die in het basis- en voortgezet onderwijs. Tegelijk moeten die thema’s wel een andere invulling krijgen vanwege de andere leeftijdsfase van mbo-studenten en het beroepsgerichte karakter van het mbo.
Omdat burgerschapsonderwijs vrij in te vullen is, vinden docenten het nog weleens lastig om een invullingen te geven aan een sterk en interactief programma. Young Society ontzorgt docenten en biedt een interactief programma dat aansluit op de burgerschapsdimensies.

Burgerschap voor en door jongeren
Young Society biedt interactieve burgerschapsvoorlichtingen aan voor het mbo-onderwijs. Onze trainingen, workshops en projecten  zijn actueel en spelen in op de leefwereld van jongeren. Wij leveren maatwerk en stemmen het programma af op het opleidingsniveau van de deelnemers en het thema van de opleiding. Daarnaast sluit ons aanbod aan op de kwalificatie-eisen van loopbaan en burgerschap. Door onze peer-to-peer methodiek staan onze  trainers, coaches en ervaringsdeskundigen dichtbij de doelgroep. Verder zijn ze gescreend en in het bezit van een geldige VOG. Meer weten over ons aanbod? Check onderstaande link. page13image16362048

Mbo burgerschap voor en door jongeren

MEER INFO OVER BURGERSCHAP

Wil je jezelf verder verdiepen in wat burgerschap is?
Via onderstaande links kan je jezelf verder verdiepen:

Meer informatie?
Neem contact met ons op voor verdere vragen of een afspraak

Bezoekadres

Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam

Contact

info@youngsociety.nl
T. 06 28 07 78 04